Đang tải... Vui lòng chờ...

Giới thiệu sản phẩm rượu vang Thanh long Tazon tại CAEXPO lần thứ 13 Nam Ninh - Trung Quốc (2016)

Lần đầu ra mắt sản phẩm Rượu vang Thanh long tại thị trường Trung Quốc - Hội chợ CAEXPO 13

 

In văn bản